LV   RU   EN

Apbūves gabali Saulkrastu pilsētā, jūras pusē

img1
img1
Nr. plānā Adrese Kadastra numurs Platība, m2 Cena, EUR/m2 Cena, EUR Teritorijas raksturojums Atļautais apbūves augstums, m Atļautais augstums stāvos Statuss
1 Mazā Liepu iela 1 80130030377 2398 48 115 104 Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 10 2 (2,5)
2 Mazā Liepu iela 3 80130030378 2429 48 116 592 Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 10 2 (2,5)

3 Rīgas iela 99A 80130030379 2434 48 116 832 Publiskās apbūves teritorija 10 2 (2,5)

4 Mazā Liepu iela 5 80130030380 2409 48 115 632 Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 10 2 (2,5)
5 Mazā Liepu iela 2 80130030381 9798 23 225 354 Publiskās apbūves teritorija un dabas apstādījumu teritorija 15 4

Informācija par zemes gabaliem

Saulkrasti-karte-gabals-1

Mazā Liepu iela 1

Kadastra numurs: 80130030377
Zemes kopējā platība: 2398 m2
Zemes statuss: meža zeme 2398 m2

Orientējoši transformējamā meža zemes daļa — zemes daļa, kas izmantojama būvniecībai: 622 m2
Atļautais apbūves augstums: 10 m
Atļautais augstums stāvos: 2 (2,5)

Izmantošanas veids tikai nek. īpašuma nodokļa aprēķinam: mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija — galvenā izmantošana ir dzīvojamā mājas, vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu mājas, bet palīgizmantošana — citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas

Atļautais izmantošanas veids pēc detālplānojuma:
• savrupmāja kā palīgizmantošana / savrupmāju apbūve meža apbūves teritorijās (vienas ģimenes dzīvojamā māja vai divu ģimeņu dzīvojamā māja);
• saimniecības ēka, garāža

Zemes lietošanas mērķis:
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes lēmumu 23.02.2022.
1) neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0600, aptuvenā platība 0.12 ha
2) zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, aptuvenā platība 0.1217 ha

Pievilktās komunikācijas zemes gabalam: elektrība, ūdensvads, kanalizācija
Piekļuve īpašumam: izbūvētais piebraucamais ceļš

Servitūti: Nav
Attālums līdz jūrai: 380 m
Blakus esoša upīte: Upīte “Pēterupe”, tiltiņš “Saules tilts” pāriešanai uz jūru 450 m attālumā

Dabas un apstādījumu teritorija, kas pieder Saulkrastu pašvaldībai: ir tuvumā

Attālums līdz tuvākajam veikalam: 270 m
Blakus esošā infrastruktūra: attīstīta kūrorta un dzīves infrastruktūra – skolas, dārziņi, veikali, kafejnīcas, skaistumkopšanas saloni, sporta klubi, tenisa korts, transports

Apgrūtinājumi — visa teritorija ir:
• Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija
• Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

Saulkrasti-karte-gabals-2

Mazā Liepu iela 3

Kadastra numurs: 80130030378
Zemes kopējā platība: 2429 m2
Zemes statuss: meža zeme 2429 m2

Orientējoši transformējamā meža zemes daļa — zemes daļa, kas izmantojama būvniecībai: 682 m2
Atļautais apbūves augstums: 10 m
Atļautais augstums stāvos: 2 (2,5)

Izmantošanas veids tikai nek. īpašuma nodokļa aprēķinam: mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija — galvenā izmantošana ir dzīvojamā mājas, vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu mājas, bet palīgizmantošana — citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas

Atļautais izmantošanas veids pēc detālplānojuma:
• savrupmāja kā palīgizmantošana / savrupmāju apbūve meža apbūves teritorijās (vienas ģimenes dzīvojamā māja vai divu ģimeņu dzīvojamā māja);
• saimniecības ēka, garāža

Zemes lietošanas mērķis:
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes lēmumu 23.02.2022.
1) neapgūta komercdarbības objektu zeme, NĪLM kods 0800, aptuvenā platība 0.12 ha;
2) zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, aptuvenā platība 0.1234 ha

Pievilktās komunikācijas zemes gabalam: elektrība, ūdensvads, kanalizācija
Piekļuve īpašumam: izbūvētais piebraucamais ceļš

Servitūti: Nav
Attālums līdz jūrai: 400 m
Blakus esoša upīte: Upīte “Pēterupe”, tiltiņš “Saules tilts” pāriešanai uz jūru 450 m attālumā

Dabas un apstādījumu teritorija, kas pieder Saulkrastu pašvaldībai: ir tuvumā

Attālums līdz tuvākajam veikalam: 270 m
Blakus esošā infrastruktūra: attīstīta kūrorta un dzīves infrastruktūra – skolas, dārziņi, veikali, kafejnīcas, skaistumkopšanas saloni, sporta klubi, tenisa korts, transports

Apgrūtinājumi — visa teritorija ir:
• Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija
• Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

Saulkrasti-karte-gabals-3

Rīgas iela 99A

Kadastra numurs: 80130030379
Zemes kopējā platība: 2434 m2
Zemes statuss: meža zeme 2379 m2

Orientējoši transformējamā meža zemes daļa — zemes daļa, kas izmantojama būvniecībai: 627 m2
Atļautais apbūves augstums: 10 m
Atļautais augstums stāvos: 2 (2,5)

Izmantošanas veids tikai nek. īpašuma nodokļa aprēķinam: publiskās apbūves teritorija

Atļautais izmantošanas veids pēc detālplānojuma:
• savrupmāja kā palīgizmantošana / savrupmāju apbūve meža apbūves teritorijās (vienas ģimenes dzīvojamā māja vai divu ģimeņu dzīvojamā māja);
• saimniecības ēka, garāža

Zemes lietošanas mērķis:
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes lēmumu 23.02.2022.
1) neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0600, aptuvenā platība 0.12 ha;
2) zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, aptuvenā platība 0.1229ha

Pievilktās komunikācijas zemes gabalam: elektrība, ūdensvads, kanalizācija
Piekļuve īpašumam: Izbūvētais piebraucamais ceļš caur 4 zemes gabalu

Servitūti: Tiks reģistrēts ceļa servitūts iebraukšanai īpašumā
Attālums līdz jūrai: 450 m
Blakus esoša upīte: Upīte “Pēterupe”, tiltiņš “Saules tilts” pāriešanai uz jūru 450 m attālumā

Dabas un apstādījumu teritorija, kas pieder Saulkrastu pašvaldībai: robežojas ar zemes gabalu

Attālums līdz tuvākajam veikalam: 75 m
Blakus esošā infrastruktūra: attīstīta kūrorta un dzīves infrastruktūra – skolas, dārziņi, veikali, kafejnīcas, skaistumkopšanas saloni, sporta klubi, tenisa korts, transports

Apgrūtinājumi — visa teritorija ir:
• Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija;
• Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija.

Papildus apgrūtinājumi
• Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, ja tā šķērso meža teritoriju – 0,003 ha;
• Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu – 0,0008 ha;

Saulkrasti-karte-gabals-4

Mazā Liepu iela 5

Kadastra numurs: 80130030380
Zemes kopējā platība: 2409 m2
Zemes statuss: meža zeme 2121 m2

Orientējoši transformējamā meža zemes daļa — zemes daļa, kas izmantojama būvniecībai: 492 m2
Atļautais apbūves augstums: 10 m
Atļautais augstums stāvos: 2 (2,5)

Izmantošanas veids tikai nek. īpašuma nodokļa aprēķinam: mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija — galvenā izmantošana ir dzīvojamā mājas, vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu mājas, bet palīgizmantošana — citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas

Atļautais izmantošanas veids pēc detālplānojuma:
• savrupmāja kā palīgizmantošana / savrupmāju apbūve meža apbūves teritorijās (vienas ģimenes dzīvojamā māja vai divu ģimeņu dzīvojamā māja);
• saimniecības ēka, garāža

Zemes lietošanas mērķis:
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes lēmumu 23.02.2022.
1) neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0600, p aptuvenā latība 0.12 ha
2) zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, aptuvenā platība 0.1209 ha

Pievilktās komunikācijas zemes gabalam: elektrība, ūdensvads, kanalizācija
Piekļuve īpašumam: izbūvētais piebraucamais ceļš

Servitūti: Tiks reģistrēts piebraucamā ceļa servitūts 230 kvm platībā par labu īpašumam Nr.4
Attālums līdz jūrai: 380 m
Blakus esoša upīte: Upīte “Pēterupe”, tiltiņš “Saules tilts” pāriešanai uz jūru 450 m attālumā

Dabas un apstādījumu teritorija, kas pieder Saulkrastu pašvaldībai: robežojas ar zemes gabalu

Attālums līdz tuvākajam veikalam: 270 m
Blakus esošā infrastruktūra: attīstīta kūrorta un dzīves infrastruktūra – skolas, dārziņi, veikali, kafejnīcas, skaistumkopšanas saloni, sporta klubi, tenisa korts, transports

Apgrūtinājumi — visa teritorija ir:
• Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija
• Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

Saulkrasti-karte-gabals-5

Mazā Liepu iela 2

Kadastra numurs: 80130030381
Zemes kopējā platība: 9798 m2
Zemes statuss: meža zeme 9522 m2

Orientējoši transformējamā meža zemes daļa — zemes daļa, kas izmantojama būvniecībai: 701 m2
Atļautais apbūves augstums: 15 m
Atļautais augstums stāvos: 4

Izmantošanas veids tikai nek. īpašuma nodokļa aprēķinam: Publiskās apbūves teritorija un dabas apstādījumu teritorija- telpām jābūt publiska rakstura iestādes un objekti (veikals, tūrisms, biroju ēka, atpūta, kultūra, sports, veselība utt.

Atļautais izmantošanas veids pēc detālplānojuma:
• Viesnīca vai viesu māja;
• Dzīvoklis (10-15% no kopējā apjoma), tam jābūt galvenajā ēkā, jāsaskaras ar to vai kā dzīvojamā māja. Dzīvoklis jāizmanto kā galv. ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda viņu darbinieka mājoklis;
• Saimniecības ēka, garāža

Zemes lietošanas mērķis:
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes lēmumu 23.02.2022.
1) neapgūta komercdarbības objektu zeme, NĪLM kods 0800, aptuvenā platība 0.12 ha
2) dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501, aptuvenā platība 0.8597 ha

Pievilktās komunikācijas zemes gabalam: elektrība, ūdensvads, kanalizācija
Piekļuve īpašumam: izbūvētais piebraucamais ceļš

Servitūti: nav
Attālums līdz jūrai: 250 m
Blakus esoša upīte: Upīte “Pēterupe”, tiltiņš “Saules tilts” pāriešanai uz jūru 450 m attālumā

Dabas un apstādījumu teritorija, kas pieder Saulkrastu pašvaldībai: robežojas ar zemes gabalu

Attālums līdz tuvākajam veikalam: 270 m
Blakus esošā infrastruktūra: attīstīta kūrorta un dzīves infrastruktūra – skolas, dārziņi, veikali, kafejnīcas, skaistumkopšanas saloni, sporta klubi, tenisa korts, transports

Apgrūtinājumi — visa teritorija ir:
• Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija
• Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

Ideāla vieta sapņu projekta īstenošanai: iedvesmojošs bizness vai privātmāja jūras krastā. Attīstības koncepcija ietver koku saglabāšanu, kas veido unikālu piekrastes zonai raksturīgu atmosfēru.

Zemes gabali atrodas Saulkrastos, gleznainā vietā pirmajā līnijā pie jūras, 40 minūšu attālumā no Rīgas centra, tikai 5 minūšu nesteidzīgas pastaigas attālumā no pludmales un tajā pašā laikā rajonā ar attīstītu infrastruktūru. Blakus atrodas: pārtikas un saimniecības veikali, tirgus un sabiedriskā transporta pietura.

Objekts atrodas jauktas apbūves teritorijā — komercobjektu, pakalpojumu objektu un jauktas dzīvojamās apbūves teritorijā.

Zemes gabalam ir nodrošināts pieslēgums elektrībai, ūdensvadam un kanalizācijai.

Jaunajiem zemes īpašniekiem ir pieejami izstrādāti privātmāju projekti.

Palīdzēsim saskaņot projektu un sagatavot zemi apbūvei, organizēt un kontrolēt būvniecības procesu.

Labprāt atbildēšu uz Jūsu jautājumiem:

+371 29185750 (Laura)
sale@jurmalahome.com